Avel & Föl 2020

Aftonmora Friesians avel är baserad på tre övergripande kriterier: Kvalitet, Sport och Mentalitet. Vi har i vårt urval av avelston haft genomgående hårda krav för att våra avelsambitioner skall få ett så bra utgångsläge som möjligt. Sport är vårt fokusområden både i och med vår avel av den moderna "sport" friesern, samt genom vår ambition att främja intresset för frieser som ett naturligt val av dressyrhäst för tävling på högre nivå.  
Det uteslutande viktigaste i aveln är hästarnas mentalitet. För oss är det av högsta relevans att vi avlar på mentalt stabila och trevliga individer där ston och hingstar är av samma vikt för att skapa ett bra slutresultat. Nedan är de ston som är dräktiga för 2020. Vi tar emot intresseanmälningar på fölen redan nu. Välkommen att höra av dig till info@aftonmora.se