Avelsston

Aftonmora Friesians avel är baserad på tre övergripande kriterier: Kvalitet, Sport och Mentalitet. Med kvalitet menar vi både exteriört för att främja en långsiktigt hållbar häst med hög ridbarhet men även för att få de rastypiska attributen vi älskar med frieser. Med våra kvalitetsmål tillkommer även en hög nivå på stamtavlan. Vi har i vårt urval av avelston haft genomgående hårda krav för att våra avelsambitioner skall få ett så bra utgångsläge som möjligt. 
Sport är vårt fokusområden både i och med vår avel av den moderna "sport" friesern, samt genom vår ambition att främja intresset för frieser som ett naturligt val av dressyrhäst för tävling på högre nivå. Som det allra viktigaste av dessa tre ledord kommer slutligen mentaliteten. För oss är det av högsta relevens att vi avlar på mentalt stabila och trevliga individer där ston och hingstar är av samma vikt för att skapa ett bra slutresultat.