Avelsston

Aftonmora Friesians avel är baserad på tre övergripande kriterier: Kvalitet, Sport och Mentalitet. Vi har i vårt urval av avelston och hingstar haft genomgående hårda krav för att våra långsiktiga mål skall få ett så bra utgångsläge som möjligt. Prestationsavel för dressyr är det vi brinner för med målsättningen att producera frieserhästar med högsta ridbarhet för tävling på högre nivå. Trots prestationsmålen är en av våra viktigaste ledstjärnor i aveln att bevara frieserhästens fantastiska temperament och rastypiska attribut.  
Aftonmoras föl växer upp i lagom stora lösdriftsflockar, där det alltid finns jämnåriga kompisar att leka med. Alla föl går så som möjligt efter födseln tillsammans med sina mammor i stoflocken. Hingstfölen flyttar vid avvänjning till en egen lösdrift. Vi arbetar aktivt med att från dag ett skapa trygga individer som tidigt utvecklar tillit till människor. För oss handlar det om ett helhets-pussel där alla bitar är viktiga för att få långsiktigt hållbara, lyckliga och trygga individer. Vi får många förfrågningar på Aftonmoras föl. Vid 6 månaders ålder brukar vi bestämma vilka som säljs. Intresseanmälan görs till info@aftonmora.se