Betäckning 2023

Information betäckning 2023

Vi har 4 avelsgodkända frieserhingstar aktiva under avelsäsongen 2023.
Sipke 450, Aarnold 471, Tymon 456 står på stationen i Skåne, Mees 497 finns på Stal Baron Spahn i Holland och går att beställa färsk semin från.

Aftonmoras Seminstation i Skåne tar emot ston för uppstallning och seminering under perioden 15 april – 15 juli. Stoet lämnas hos oss när hon kommit i brunst och stannar under brunstveckan tills hon ovulerat. Efter det får man hämta hem stoet och komma tillbaka efter ca 18 dygn för dräktighetsundersökning. Vi har begränsat med platser, boka i tid!

Betäckningsavgiften är 12.000 sek exklusive moms och frakt för samtliga hingstar. I fraktpriset tillkommer kostnad för packning och emballage, se prislista längst ned. Faktura skickas beställaren den 1:a i planerad betäckningsmånad med 14 dagars betalningsfrist. Frakten faktureras löpande per brunst. I priset ingår semin för innevarande betäckningssäsong (1 april – 1 augusti 2023).  Det finns möjlighet att dela upp betäckningsavgiften i två delfakturor. Då faktureras 50% direkt vid bokning och 50% faktureras den 1a i planerad betäckningsmånad. Önskar man detta alternativ måste det meddelas direkt vid bokning.  

Bokning:  Bokning görs genom att maila sandra@aftonmora.se och man får då ett bokningsformulär som skall fyllas i. Eventuell avbokning sker månaden innan planerad betäckningsmånad.

Vi rekommenderar att stoet kontrolleras för infektioner via ett bakterieprov som genomförs i brunst, innan första inseminering. Man behöver boka semin för den månad man planerar att inseminera. Om man bokar för Maj, men inte kommer igång förrän juni så kommer dem som bokat sig på juni vara prioriterade i det fall en hingst är fullbokad en dag. I det fall detta sker, kan man välja om man vill ha semin från en annan hingst, eller avvakta till nästkommande dag för beställning. Detta gäller endast dem som inte startar planerad månad, inte om man behöver seminera om sitt sto.  

Om fler än tre skick per brunst behövs (vilket är rätt ovanligt, 2 är standard), kommer man från och med den fjärde beställningen man gör i samma brunst, inte vara prioriterad i det fall hingsten är fullbokad. I det fall detta sker, får man välja om man vill få semin från en annan hingst, eller avvakta till nästkommande dag för beställning.

Tappning- och beställningsrutiner:  Sipke 450, Aarnold 471, Tymon 456  Tappningsdagar: Måndag, Onsdag, Fredag  Frakt: Semin skickas med Slingan, Mats Hästtransporter. Upphämtning hos Aftonmora sker vid 17:00 tiden. Ankomst normalt på morgonen efterföljande dag, för flygfrakt normalt innan lunch. Beställning semin: Görs senast 09:00 på morgonen via sms till Sandra Åhs Sivertsen 0762135800. Se ALLTID till att få bekräftat svar att beställningen är mottagen. 

Tappning- och beställningsrutiner::Mees 497  
Tappningsdagar: Måndag, Tisdag, Onsdag, Torsdag  Frakt: DHL express eller bokning via eget fraktbolag. Ankomst normalt innan lunch efterföljande dag. Beställning semin: Görs senast 08:00 på morgonen via sms till Sandra Åhs Sivertsen 0762135800. Se ALLTID till att få bekräftat svar att beställningen är mottagen.    

Ansvar:  Ägaren har fullt ansvar för stoet och lämpliga försäkringar. Inseminering sker på egen risk, oavsett om det är på extern seminstation eller Aftonmora Friesians seminstation och ägaren står för samtliga kostnader för stoet. För ston som insemineras på plats hos Aftonmora Friesians ger ägaren i och med inlämnat bokningsformulär tillåtelse till Aftonmora Friesians att inseminera stoet och Distriktsveterinärerna Nordvästra Skåne tillåtelse att utföra ultraljud och eventuella nödvändiga behandlingar (tas självklart alltid i dialog med stoägaren innan utförd). 

Om stoet ej blivit dräktig efter 2 insemineringar, har stoägaren rätt att byta till annan Aftonmora hingst om så önskas. Detta sker i samrådan med Aftonmora Friesians utifrån vad som är lämpligt inavels- samt situationsmässigt.  Om stoet ej blir dräktigt under säsongen erbjuds 2500 sek ex moms, rabatt på efterföljande säsongs betäckningsavgift för valfritt sto i kundens ägo med valfri Aftonmora hingst- i samrådan med Aftonmora Friesians utifrån vad som är lämpligt inavelsmässigt. Veterinärintyg krävs från ansvarig seminveterinär. 

Ston som stallas in på Aftonmoras seminstation skall inneha influensavaccination, vara försäkrade samt parasitfri på träckprov som skall mailas sandra@aftonmora.com tidigast 14 dagar innan ankomst.  

Prislista säsong 2023  
* Hingstavgift: 12000 kr  
* Packning och emballage för skick av semin: 405 kr/ skick 
* Frakt med vägtransport inom Sverige: 789* kr/ låda (fjolårets pris) 
* Frakt med Flygtransport inom Sverige: 968* kr/ låda (fjolårets pris) 
* Frakt med flygtransport utanför Sverige: enligt offert

Aftonmora Seminstation priser 
* Veterinäravgift: 4254 kr (Faktureras från Distriktsveterinärerna) 
* Reseavgift veterinär/brunst: 1280 kr (tas endast ut om stoet ej tog sig och behöver insemineras om, brunst 2 samt 3 sedan kostnadsfritt, faktureras från Distriktsveterinärerna) 
* Stationsavgift: 2200 kr, gäller betäckning med Aftonmora hingst.  
* Uppstallning box och egen hage (inkluderar grovfoder/mineraler): 405 kr/ dygn   * Oförutsedda veterinär och behandlingskostnader för uppstallade hästar tillkommer och tas alltid i dialog med stoägaren. 

Samtliga priser är angivna exklusive moms.