Hur går ett ABFP test för frieserhästar till?

Nu när vår uppfödning Lorenzo Sognatore af Aftonmora (född 2019) åkt till Holland för att genomföra ett ABFP test/avkommetest för vår hingst Mees 497 tänkte vi dela med oss av vad det faktiskt innebär med ABFP test (källa KFPS).

Mål
Målet med ABFP-testet är att tillhandahålla ett objektivt sätt att fastställa hästens begåvning som dressyr och/eller kör- och/eller Showdriving (mest vanligt i holland). Hästens arbetsvilja och stalluppförande bedöms också. ABFP-testet är i första hand tänkt för tre, fyra och femåriga ston, valacker och hingstar (ålder minst 35 månader vid provstart), så att bästa möjliga uppskattning av deras fallenhet för dressyr och/eller körning kan göras vid ung ålder.

Tidsperiod för testet
ABFP testet ska genomföras under en period av 5 veckor. Man kan även lämna in hästen för 2 veckors förberedande innan själva testperioden startar. För avkommetester så är dessa två extra veckorna obligatoriska, så i Lorenzos fall blir den totala perioden han är hos KFPS 7 veckor.

Hästens träning under ABFP
Hästarna tränas varierat under perioden enligt nedan:
– dressyr under sadel
– inkörning/ körning
– longering
– återhämtningsträning
– aktiv vila/hagvistelse

Bedömning
Hästarna kommer att bedömas max fyra gånger under femveckorsperioden. Framstegen under ABFP rapporteras i sin helhet i slutet av perioden och poängen summeras till ett resultat. I bedömningen ägnar man sig i huvudsak åt hästens begåvning i körning/dressyr.

Vad bedömer man?
Följande egenskaper kommer att bedömas: ridprov, körprov och lämplighet för show driving. Det sistnämnda är inget som kommer ha en avgörande betydelse då resultatet ej läggs till i den totala poängen, utan det är framförallt körning och ridning som är det man ser på. Hästens arbetsvilja och användarvänlighet bedöms av utbildningshandledaren. Poängsättningen varierar från 0 till 10, där 10 är det maximala antalet poäng som en häst kan få.

Ridtestet bedöms på följande kriterier (2x betyder att poängen dubblas i sluträkningen):

A. walk (2x)
B. trot (2x)
C. canter (2x)
D. carriage & balance (2x)
E. agility
F. transitions
G. impulsion Walk

Körtestet bedöms på följande kriterier (2x betyder att poängen dubblas i sluträkningen)::

A. walk (2x)
B. trot (2x)
C. carriage & balance (2x)
D. agility (2x)
E. transitions
F. impulsion Walk (2x)

Comment

There is no comment on this post. Be the first one.

Leave a comment